Office and Postal address:

INTEX SLOVAKIA Group s.r.o.
Šamorínska 16,
903 01 Senec
Slovakia

  +421 904 112 800
info@isg-expo.com

Billing address:

INTEX SLOVAKIA Group s.r.o.
Šamorínska 16
903 01 Senec
Slovakia

IČO: 45728666
IČ DPH: SK2023104457

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddiel: S.r.o, Vložka číslo: 67472/B