3D CAD Dizajn

Pripravíme Vám architektonický návrh výstavného stánku, ktorý bude od začiatku nadväzovať na Vaše požiadavky tak, aby vystihol Vaše produkty alebo služby a prenesieme ho do vizualizácie.
Zakreslíme exponáty, pripravíme kompletnú projektovú a technickú dokumentáciu ktorú pošleme na schválenie organizátorovi výstavy.
Vyznačíme všetky servisné prívody a ich pozície vo výstavnom stánku ktoré za Vás objednáme ako aj všetky ďalšie služby potrebné k Vašej prezentácii na výstave.